Аліменти без розлучення

Є така мудрість, що життя краще будь якої фантазії і траплаяються такі історії, які важко вигадати. Не знаю чи є такою ситуацією та, що описана нижче бо будь-якої статистики по таких випадках не ведеться. Отже, уявімо, що батько (чи мати) не утримує власних дітей: не купує дітям ніяких речей, не виділяє коштів на освіту, дозвілля, захоплення своїх дітей, словом не витрачає на них жодної копійки. При цьому, формально батько та мати офіційно шлюб не розірвали і можуть навіть проживати разом та вести спільний побут. Що можна зробити в такій ситуації з юридичної точки зору? Як стягнути аліменти на утримання дитини? Чи потрібно відразу розривати шлюбні відносини подружжю?

Необхідно запам’ятати, що стягнути аліменти можна як у шлюбі, так і після його розірвання.

Присудження аліментів без розірвання шлюбу відбувається за рішенням суду в загальному порядку, визначеному Сімейним та Цивільним процесуальним кодексами.

Позовна заява може бути подана до суду за зареєстрованим місцем проживання/перебування як відповідача, так і позивача (альтернативна підсудність).

До позовної заяви першочергово необхідно додати:

  • Копію свідоцтва про шлюб;

  • Копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків позивача;

  • Копію свідоцтва про народження дитини.

Залежно від обставин вашої справи, для обґрунтування заявлених вимог можуть додаватись: довідка про доходи відповідача (за місцем роботи, а у разі здійснення відповідачем підприємницької діяльності отримати таку довідку можна у податковій інспекції), довідка з роботи відповідача про те, чи не утримуються з нього аліменти згідно з іншими виконавчими листами, довідки про майновий стан позивача, довідка з місця проживання про знаходження дитини на утриманні позивача, квитанції про вартість регулярно використовуваних лікарських засобів, вартість стаціонарного лікування, санаторно-курортного оздоровлення, квитанції про вартість додаткового навчання (гуртки, секції і т.д.) тощо.

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини (не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку).

Крім того, чоловік (дружина) повинні матеріально підтримувати не тільки дітей, а й один одного. Тому можна стягнути аліменти на утримання дружини (чоловіка) у випадках:

  • коли один із подружжя є непрацездатним (досяг пенсійного віку або є інвалідом І, ІІ, ІІІ групи), а інший таким, що може надавати матеріальну допомогу;

  • заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи не забезпечують одному з подружжя прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання, яке виникло у неї за час шлюбу.

Write a Reply or Comment